www.mudanyamudanya.com


SUYUN DA ATLARI VARDIR


Biliriz; ate?in atlary vardyr;
dahasy suyun da...
At/adam Kentaur,
saygyly e?itici,
Çelebi.

‘Troya Önünde Atlar’y
ünlüdür Anday’yn:
Buna, bir de
mah?er’in dört atlysyny katyn.

Yorulmaz dalgalardyr atlary;
Denizin efendisi Poseidon’un.

Vesvâs’yn (?eytan) ate?tir kayna?y;
ku?ku, ?üphe, i?kil tohumlary...
yüre?e atylyr, dal budak salar,
ki?iyi kavurur.
Yylkysy delidir; öfkesi çylgyn, duman solur.
‘Çamurun Ademi’ni; hor gördü?ü,
herkesçe malum...

Suyun da atlary vardyr;
zamany syrtlar, flu bir özleme kaçar.
i?killi yürekse adamlyktan çykar.

Umut, bile?i kyryk atym;
yaryn/syzym.
–Çektirmeyin. Yflah olmazy,..
Sevginizle vurun!

Yhsan ÜREN

Bursa, 31 Aralyk 2002
Bursa, 18 Ocak 2003

İhsan ÜREN