www.mudanyamudanya.com


YARINSIZ...

Ykinci Dünya Sava?y yyllary;
Kumkapyya inen yoku?lardan birinde
tuttu?umuz ev.
Bir oda, mutfak;
Çyplak Anadolu otelleri gibi,
azlar evin özelli?i…
Nazlanyp myryn kyryn etti?inden sahibi,
kirasy, ate? pahasy.

Casuslar kenti Ystanbul’dayyz.
Ak?amlary uyuluyor karartmaya.
Her gün ta?ynyyoruz hastaneye,
kuduz a?ysy oluyorum.
Seferi durum var Trakya’da;
içimde büyüyen kudurma korkusuyla
ola?anüstü külfetler yüklemi?im aileme.

Be? alty ya?larynda çocu?um;
Çocuklar, ailelerine ?ymarabilirler,
yok böyle lüksüm.
Süngüm dü?ük, ama korkumu yenip yi?itlik taslyyorum,
gerildikçe geriliyor seziyorum, ak?amlary durum…

Sary cylyz y?yk
kapkara kalyn perdeler,
üstüme üstüme geliyor, kaçamam;
Gözümü yumdu?umda sokuluyor yanyma,
kolum büyüklü?ünde ?yrynga.
Gözkapaklarym dü?üyor, silkiniyorum,
uykudan nasyl kaçarym?
Yorgun dü?üp uyuyakalyyorum…
Tek odamyzda, umarsyz, yarynsyz çocuklu?um!

Bursa, 11 Eylül 199995
Bursa, 24 Mayys 2000

İhsan ÜREN