www.mudanyamudanya.com


KAYRA IMPERIAL CRU TÜRK'E KAR?I...

Bursa Gusto Kulübü'nün Almira'daki Mart ayy toplantysy içki-yemek e?le?melerinde ilginç bir rekabete sahne oldu.

Toplantynyn ana konseptinde Türkiye'nin en pahaly iki ?arabynyn Almira ?eflerinin o ak?am için hazyrlamy? oldu?u Pekin Örde?i ile uyumu kyyaslanacak ve bu ?araplaryn tadymlary yapylacakty.

Ba?langyçta damak ho?lu?u olarak yzgara hellim peynirleri ile Trakya'nyn yeni sürpriz üreticisi Arcadia ?arapçyly?yn (Bu yylki yerli ?arap segmentinde altyn aday listesinde yer alyyor.) savignon blanc üzümü a?yrlykly, beyaz ?araby tadyldy. Ye?il elma, limon ve erik aromalary ile burunda zengin, genç, diri ve dengeli bu beyaz ?arap heyecanla bekledi?imiz kyrmyzy ?araplaryn rekabeti öncesi bize enerji verdi.

Bu tadymda, aslynda tadym demek haksyzlyk olur, bu yemek-?arap e?le?mesinde katylymcy sayymyz bir miktar az ve ?arabymyz fazla idi.
Büyük balon kadehlerde hem keyfini çykaryp, hem de tadym yaptyk.

Yki?er ?i?e temin etti?imiz Kayra Ymperial ve Corvus Cru Türk ?araplary tadym öncesi üç saat havalandyrylarak servis edildi. Rekabetin sonuçlaryna geçmeden önce bu ?araplar hakkynda üretici bilgilerini aktaralym.

Kayra Ymperial Öküzgözü Blend 2006, 14 derece alkollü, 12 ay me?e fyçylarda dinlendirilmi?, 11 barik (225 litrelik fyçy) gibi kysytly sayyda üretilmi?, 120 TL fiyaty olan ve özel restaurantlara sunulan bir ?arap.

Corvus Cru Türk 2006, kimilerine göre Bozcaada'nyn gururu Re?it Soley'in 2002'de Kocaba?'da dikti?i Cabernet Savignon, Merlot, Shiraz ve Malbec üzümlerinin bir harmany olan 15 derece alkollü, geç hasat ürünü, 12 ay me?e fyçyda tortulary ile bekletilmi?, 12 ay da büyük Ytalyan fyçylarda ve 24 ay da ?i?ede bekletilmi? bir ?arap. Temin edebilirseniz fiyaty 155 tl.

Her iki ?arapta farkly stilleri ile bizleri oldukça etkiledi. Ancak Kayra Ymperial kadehime ilk servis yapyldy?y andan itibaren bende deri koltuklu syfyr lüks bir arabaya binmi? gibi bir his uyandyrdy. Daha önce Doluca'nyn Alçytepe'sinde benzerini hissetmi? oldu?um o syfyr barik me?e kokusu ve tanenlerin birle?ti?i o fenolik aromalar Ymperial'de zirveye çykyyordu.
Ku?burnu, Frenk üzümü, incir ve kyrmyzy orman meyveleri burunda adeta patlyyor ve damakta keyifli bir ?ölene dönü?üyordu. O yabanyl aromalar ve deri kokusu Türk ?arapçyly?ynda özledi?imiz seviyenin habercisi olabilir mi acaba?

Ylginç bir saptamada da bulunmak istiyorum... Türkiye'de henüz bir standart olmamasyna ra?men Kayra ?arapçylyk belki de Amerikan kültürününde etkisi ile monosepaj görünümlü, yani ana üzümü Öküzgözü olan bir kary?ym yapmy?. Bu sistem Amerika'da ?araptaki üzümün %65 ile 70 oranynda içermesi kaydy ile kullanylan üzümü etiketine yazma hakky verir. Acaba Kayra ?arapçylyk yeni bir sistem mi geli?tiriyor? Ki bunu Öküzgözü Blend etiketi ile çykmy? Kayra Ymperial ?arabyndaki küçük harflerle yazylmy? di?er üç üzüm cinsinden anlyyoruz. Bo?azkere, Shiraz, Petit Verdet.

Kadehimdeki Cru Türk'e bakynca ilginç renk yelpazesi bana genç brendileri hatyrlatty. Yüksek alkol ve büyük Ytalyan fyçy, geç hasat bunun sorumlusu olabilir mi? Bana göre oldukça kibirli ve güçlü görünen bu ?arap bir yemektense yemek sonrasy ya?ly ve eskitilmi? Fransyz peynirleri ve hatta yanynda puro ile denenebilecek nitelikte. Ke?ke Corvus ?arapçylyk önologlary üretimlerindeki kupaj, blend ady her neyse bu üzüm karma?asyna bir son verse ve daha yalyn ?araplar üretse!...

Tadym sonucunda kulübümüzün yemekle e?le?medeki uyum tercihi Kayra Ymperial'den yana idi.

Türkiye'deki a?yr vergi yükü sebebiyle fiyatlaryny çok ele?tiremedi?imiz bu ?araplar titiz çaly?malary ile gerçek bir övgüyü hakediyor.

SONUÇ: KAZANAN TÜRK ?ARAPÇILI?I...

Dama?ynyz ve ruhunuz zengin olsun!...

oc63

MudanyaMudanya.com