www.mudanyamudanya.com


KIŞLA/ YAZ

Gürledi durdu gök,
yırttı gökküreyi.

''Kışla yaz ayrılıyor derdi babam''
dedi hanım.

Sözüne mim koydum.

Bursa, 14 Mayıs 1996

İhsan ÜREN