www.mudanyamudanya.com


Altan ERBULAK

Altan Erbulak (d. 11 Kasym 1929 Erzurum - ö. 1 Mayys 1988 Ystanbul). Türk karikatürist, oyuncu ve gazeteci.

Güzel Sanatlar Akademisi'deki ö?renimini yarym byrakty.Ylk karikatürü 1946'da Markopa?a'da yayynlandy.Cocuk Haftasy, Akbaba, Hafta, Karikatür,Vatan, Yeni Sabah, Tef, Hergün, Ak?am, Milliyet, Fyrt gibi gazete ve dergilerde karikatür çizen Erbulak, 'Kibar Hyrsyz' 'Cafer ile Hürmüz' adly çizgi romalaryyla ünlendi. Ylk kez 1955'te Cep Tiyatrosu'nda Bir Evlenme oyununda sahneye çykan Erbulak, Dormen Tiyatrosu'nda ve Küçük Sahne'de de caly?ty.Metin Serezli ile birlikte Kocamustafapa?a Çevre Tiyatrosu'nu kuran Erbulak, tiyatro ve sinema oyunculu?unun yany syra,skec yazarly?y ve ?ovmenlik de yapty. Son Baskyn, Bana Gönül Ba?lama, Yaman Gazeteci, Fosforlu Oyuna Gelmez, Güzel Bir Gün Yçin, Ye?il Kurba?alar, Bülbül Yuvasy gibi filmlerde rol aldy. Erbulak, gazetecilik ve tiyatroculuk alanynda çe?itli ödüller de kazandy.

Rol aldy?y bazy tiyatro oyunlary ;
Dünyalar - Ali Poyrazo?lu Tiyatrosu
Yanymdaki Yatak - Ali Poyrazo?lu Tiyatrosu
Bit Yeni?i mi - Dormen Tiyatrosu
Her Evde Hyr Var - Dormen Tiyatrosu
Yedi Kocaly Hürmüz
Kim Kime Dum Duma
Nalynlar - Çevre Tiyatrosu
Olur Böyle Vakalar - Çevre Tiyatrosu
I?yklar Neden Karardy - Çevre Tiyatrosu
Yüzsüz Zühtü - Çevre Tiyatrosu
Midasyn Kulaklary - Devlet Tiyatrosu
Fehim Pa?a Kona?y Aksaray Kö?eba?y Tiyatrosu
Ayy Masaly - Dormen Tiyatrosu
Teyzesi - Dormen Tiyatrosu
Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir?ey Oldu
Sokak Kyzy Yrma
?ahane Dul
Bugün Git Yaryn Gel

Rol aldy?y bazy sinema filmleri :
Güne?ten De Sycak / Sary Güne?
Homodi
Gülümseyen Dünya
Deliler Ko?u?u
Ybi?o
Bir Annenin Gözya?lary
Bozuk Düzen
Güzel Bir Gün Yçin
Bilen Kazanyyor
Yki Gemi Yanyana
Barut Fyçysy
Ölüm Pazary
Cici Can
Fosforlu Oyuna Gelmez
Yumurcak Faka Basmaz
Bardaktaki Adam
Geçti Buranyn Pazary
?eytan Bunun Neresinde
Bülbül Yuvasy
Seni Benden Alamazlar
Yaman Gazeteci

MudanyaMudanya.com