www.mudanyamudanya.com


Adile NA?YT


17.06.1930)- (11.12.1987) Ystanbul do?umlu tiyatro ve sinema sanatçysy.
Asyl ady Adile Keskiner’dir. Tiyatro oyuncusu Amelya Hanym ile ünlü komedyen Na?it’in kyzydyr. Babasynyn ölümü üzerine, ö?renimini yarym byrakty. 1944 yylynda, Ystanbul ?ehir Tiyatrosu Çocuk Tiyatrosu’na girdi. Her?eyden Biraz oyunuyla sahneye çykty. Ayny yyl Halide Pi?kin’in grubuyla Ystanbul’da turneye çykty. Daha sonra Muammer Karaca’nyn tiyatrosuna girdi. 1948'den 1951 yylyna kadar, komedi oyunculary Aziz Basmacy ve Vahi Öz’le birlikte kurduklary toplulukta çaly?ty.

1948 yylynda, Lüküs Hayat filmiyle, sinema oyunculu?una ba?lady. 1950’de, kendisi gibi tiyatrocu olan Ziya Keskiner ile evlendi. 1954’te yeniden Muammer Karaca Tiyatrosu'na döndü ve 1960’a kadar çaly?ty.

1961’de, e?i ZYya Keskiner ve abisi Selim Na?it Özcan ile birlikte, Na?it Tiyatrosu’nu kurdu. Bu toplulu?un da?ylmasyndan sonra 1963’te girdi?i Gazanfer Özcan-Gönül Ülkü tiyatrosunda, 1975’e kadar aralyksyz olarak çaly?ty.

Sinemaya ikinci ve asyl giri?ini, 1970’lerde yapty. 1976’da Y?te Hayat adly filmdeki rolüyle, Antalya Altyn Portakal Film Festivali’nde En Yyi Kadyn Oyuncu Ödülü'nü kazandy. Bu, Türk sinemasynda, ‘star’ olmayan bir ba? oyuncunun, kazandy?y ilk ödüldü. Hababam Synyfy filmlerinin bir ço?unda, müstahdem kadyn rolüyle yeraldy ve buradaki oyunculu?uyla büyük be?eni kazandy. 1978’de Uluslararasy Sanat Gösterileri’nin tiyatro ve müzikallerinde rol almaya ba?lady. 1981 yylynda TRT televizyonunda Uykudan Önce isimli bir çocuk programy yapty. Bu programda anlatty?y masallar ve öykülerle, çocuklaryn gönlünde taht kurdu. Gerek sinema filmlerinde, gerekse oyunlarda, basit, saf, iyi yürekli kadyn tiplemesini ba?aryyla oynady. 11 Aralyk 1987’de Ystanbul’da öldü.

MudanyaMudanya.com